Assessoria Comptable

Qualificats professionals i els programes informàtics més avançats del sector , ens permiteixen l’elaboració d’una comptabilitat precisa i ajustada a les seues necessitats , amb la que tractarem d’aconseguir la millor fiscalitat possible.
  • Comptabilitats, anàlisi d’estats financers , emissió d’informes.
  • Legalització llibres oficials.
  • Depòsit Comptes Anuals.
  • Elaboració de balanços i informes filials-sucursal a la casa matriu.
  • Elaboració de balanços i informes traduïts a l’anglès , francès o alemany.
  • Qualsevol d’altre tipus d’estats financers personalitzats que es requerisquen.
  • Implantació de procediments analítics de costos.
  • Desplaçament del nostre personal a les seues oficines per a la gravació i anàlisi de la comptabilitat d’empresa.
  • Emissió d’informes comptables.

Direcció

C/ Jaume Roig, 8 - Entresòl
12540 - Vila-Real (Castelló)

Contacte

Email: benjamin.beltran@benjasse.com
Tlf: 964 53 03 18
Fax: 964 53 84 82

Open chat
Powered by